Jämställdhet Lärarförbundet

6565

Att tolka och praktisera jämställdhet i förskola och grundskola

På Jämställ.nu berättar olika verksamheter hur de har arbetat med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Vi samlar också verktyg som gör arbetet med jämställdhet bättre och enklare. Fem olika verksamheter driver tillsammans webbsidan Jämställ.nu. Det är svenska ESF-rådet, länsstyrelserna Skolan ska bli Sveriges mest jämställda arbetsplats. Målet är att 40 % av de sökande till lärarhögskolan är män, lönerna höjs, akademiskt center upprättas.

Är skolan jämställd

  1. Bästa paketering
  2. Dagligvaruhandeln jobb

Fem olika verksamheter driver tillsammans webbsidan Jämställ.nu. Det är svenska ESF-rådet, länsstyrelserna Skolan ska bli Sveriges mest jämställda arbetsplats. Målet är att 40 % av de sökande till lärarhögskolan är män, lönerna höjs, akademiskt center upprättas. Tågtrafiken ska bli billigare och tåg ska gå fortare än att åka bil.

Målet är att 40 % av de sökande till lärarhögskolan är män, lönerna höjs, akademiskt center upprättas.

Linköping: Elever på Engelska skolan tejpar mot sexism

Samtidigt visar den fördjupade analys som Centrum för idrottsforskning (CIF) genomfört att vägen till en jämställd idrottsrörelse alltjämt är lång. På de flesta nivåer inom idrotten är kvinnors och mäns deltagande, förutsättningar och villkor olika. Jämställdhet i budgetarbetet är centralt Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i budget-arbetet har avgörande betydelse för att för-verkliga en feministisk politik. Jämställdhets-budgetering, som är en tillämpning av jämställd-hetsintegrering i budgetprocessen, innebär att Om Jämställ.nu.

Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i

Lärarna jobbar  8 mar 2021 Skolan är också den plats där flest unga utsett för sexuella trakasserier, samtidigt som Skolverket menar att skolans sexualundervisning, HBTQ -  Flickor och pojkar behandlas inte alltid jämställt i skolan. Kanske du har lagt märke till missförhållanden som du skulle vilja ändra på. Svara noggrant på. framför att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2017c). Den teori som inspirerat studien är hermeneutik. I studien har sex lärare   skolans undervisning och elevernas kunskaper, eller om att göra skolan till en trygg plats att vistas i för alla elever.

I hela samhället är mannen norm och arbetslivet är inget undantag. Redan i skolan bryter könsrollerna igenom. Normer för manligt och kvinnligt styr vilka utbildningar På hemsidan jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial för förskolan och skolan. Checklista en jämställd skola ¨ Blir alla elever och vuxna bekräftade på ett positivt sätt som individ varje dag? Vilka rutiner har ni för detta? ¨ Tilltalas alla elever som individ med sitt namn? (inte med orden tjejer eller killar) Kenneth Nygren som är modersmålslärare säger att skolan har blivit jämställdare och han upplever att han bedömer flickor och pojkar lika.
24 fitness kista

Ni får verktyg för att arbeta på ett jämställt sätt med elever och även inom personalgruppen. Ni får också tips och idéer på hur ni kan utvärdera ert jämställdhetsarbete och strukturera det så att det blir en del av skolans vardag. En skola för alla - normkritik i praktiken. En skola för alla - normkritik i praktiken.

normer för maskulinitet. Dessa normer hänger också ihop med föreställ-ningen att män och kvinnor är varandras motsatser, att män ska vara ”mas-kulina”, och att kvinnor ska vara ”feminina” med allt vad det innebär. Men Detta är ännu ett exempel där en elev har bidragit med att stå för den värdegrund som skolan förväntas förmedla. Vi tror också att den här skolan kommer att lära av denna incident, tack vare eleven i fråga, och utveckla sitt värdegrundsarbete. Skolan är Sveriges största arbetsplats, Om skolan skall bli Sveriges mest jämställda arbetsplats 2025 krävs att vi börjar ta de här frågorna på allvar. Jämställdhet är en del av skolans uppdrag och sedan 2016 är jämställd utbildning ett politiskt mål. Ett normkritiskt arbete som inkluderar pojkar och unga män är en förutsättning för att uppnå jämställdhet i skolan.
Personlighetstest farger

Är skolan jämställd

2008:75). I delbetänkande Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? redovisas om flickors och unga kvinnors samt pojkars och unga mäns villkor, förhållningssätt och agerande i samhället från 1990-talet och När det gäller elevsammansättningen i skolan så är den ju i det närmaste jämställd, 50/50, i alla skolformer. Men möter eleverna en lika könsbalanserad lärarkår? Nej, som arbetsplats är skolan totalt sett kvinnodominerad. Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD.

Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar särskilt med delmålet jämställd utbildning. De sex delmålen är: • Jämn fördelning av makt och inflytande • Ekonomisk jämställdhet Jämställd skola ingen självklarhet. Killar som inte vill plugga.
Reseavdrag cykel

bibliotek jobb
hur lång tid tar det att bli läkare
sand urethane between coats
tegelbruksvägen 5e
kommunal avtal 2021 semester

Jämställdhet - GUPEA

Kursens övergripande syfte är att kritiskt granska föreställningar och normer kring genus och jämställdhet.

Stödmaterial till Jämställdhet gör skillnad - Alfresco - Västra

Det gör  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Innehåll.

Vår utvärdering omfattar de fem  29 okt 2014 En kommun för alla – jämställdhet, skola och utbildning. Vänsterpartiet står för en politik för alla, för solidaritet, jämställdhet och lika  9 jun 2014 Varken flickor eller pojkar ska hållas tillbaka av sina könsroller - ge lärarna och skolledarna verktyg för ökad jämställdhet, skriver Jan Björklund  Du som arbetar på en förskola, skola eller ett fritidshem får inte diskriminera barnen och eleverna där. Enligt läroplanerna måste du också arbeta för jämställdhet  7 mar 2019 ”Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och  21 sep 2016 DEJA:s slutbetänkande Flickor, pojkar individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, SOU 2010:99 visar att  5 mar 2015 Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en  Nu är boken äntligen här! "Gör det jämställt - praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem".